ОУ "Христо Ботев"
  
с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
   С учение и труд към едно по - добро бъдеще!
Начало
Актуално
Портфолио
Дейности
Учебни материали
Документи
Бюджет
Обществен съвет
Галерия
Полезни връзки
Контакти

 

                   История на училището

   Церовци сравнително от рано имали училище.  Първото  училище в „одаи” било от около 1830-1835 г,  което се е помещавало в къщата на Петър Кусеров. Училището е посещавано само от момчета, издържано е  от по- заможни церовци. Първите учители били: Вълко Умеров и Велко Даскала- и двамата от Лесичово.

       Първата специална училищна сграда била построена към 1865-1868г., където са учили  според Ст. Захариев 40 ученици.   Тя изгоряла заедно с църквата по време на Априлското въстание.  След това д-р Лонговото училище било временно.
      В  1881 г. се построява ново училище в северозападната част на двора на църквата, което изгоряло през  1921 г. Учителка през 1910 г. е била и известната българска актриса  Марта Попова.

         Днешната нова модерна училищна сграда за първоначално и прогимназиално училище е строена 1925 г.

        Днешното училище е основно.

   Директори  и  учители                           

Кирил Попов-учител от 1924 г. бил е и директор.

Спаска Лазарова –учител от 1952 г. От 1960 г. е директор на училището. Под нейно ръководство е открит VIII кл. Обзаведени са кабинети по физика, химия , биология и работилница по дървообработване и металообработване. Изменил се е облика на училищният двор.

Павлина Гърдева-постъпила 1951 г. През 1981-1982 г. е назначена за директор. Под нейно ръководство са обзаведени всички кабинети със секции и завеси на прозорците.

Стоянка  Гумнерова -начална учителка от 1953-1963 г.

Спас Гърдев-постъпил 1953 г. като начален учител.

Борис Гумнеров -начален учител от 1953 до1962 г.

Милка Вълкова- от 1956 г.до 1964 г. учител по български език, френски ез.и история

Виолета Кадииска -дружинен ръководител за една година.

Истилияна Попова – от 1961-1970 г.история и френски ез.

Виолета Риджакова-от 1960 г.-дружинен ръководител, от1964г. учител по химия, биология, география.

Ангелина Найденова-учител по български език, литература, френски език и история.

Виолета Франгова- от 1963-1964 г. е детска учителка, завършва учителския институт в Смолян и от 1968 г. е начален учител.

Вела Гаджева-у-л по химия, география, биология

Райна Велева-у-л по химия, биология, география от 1976 г.

Лъчезар Щерев-от 1982 г.- учител по  история и физическо възпитание.  Като ръководител на  кръжока „Експедиционен отряд” подпомага активно събирането на старинни материали за направата на селският музей, участва активно в събирането на материали за написването на историята на с. Церово. Участва активно и в политическия живот на учителския колектив. През 1989 г. е назначен за директор. Благодарение на усилената му дейност  е асфалтиран училищният двор, закупени са нови електрически фурни за училищният стол.

Стефан Янкулов от Пазарджик  - от  15.09.1974 г.  е директор на училището.

Георги Дечев-  пристига в Церово  на 16 септември 1974 г. Започнал като учител  по трудово обучение и рисуване в прогимназиален курс , замествайки учител  излязъл в майчинство. Голяма част от трудовата му дейност премина като възпитател, учител и 5 год. и 6 месеца като ВИД директор (от   22.02.1993 г.  до 1998 г.). От 13.08.1998 г. преминава  на възпитателско място до септ.1999 г., По –късно  работи като библиотекар.              

Директори са били и  Ангелина  Мичева, Никола Николов, Павлина Гърдева, за няколко месеца- Росица Асиева.

Йордан Алексиев- постъпва  като  директор от 1999 г.  до 2005 г. и  учител по руски език. По време  на управлението му се създаде компютърен кабинет в училището

Пенка Йорданова- учител по биология и химия в училището, а от  9.11.2005 до ХІІ.2008 год.  е директор. Под нейно ръководство учениците спечелиха проект за опознаване на родния край. Беше обособен музеен кът с етнографска сбирка на предмети събирани от селото. Беше сформирана и група за издирване на фолклорни традиции и обичаи от родния край.

От  20.ІІ. 2009 г. директор на училището е Грета Димитрова, учител по биология  и химия. Под нейно ръководство в училището се извърши основен ремонт на класните стаи, закупиха се нови чинове и секционни шкафове,  подмени се дограмата на сградата, подмениха се мебелите в учителската  стая и детската градина. Обособи се кухненски бокс за хранене на учениците. Една от класните стая се преустрои във физкултурен салон. Модернизира се и компютърният кабинет.

 Построи се и вътрешен санитарен възел.

                                                                  Историята на училището е написана, като са използвани архивни данни и 

спомени на бивши учители и директори.                                                                             
                                                                                                     

                                                                                                     Автор и дизайн на сайта

                                                                                                    Грета Димитрова -Директор