ОУ "Христо Ботев"
  
с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
   С учение и труд към едно по - добро бъдеще!
Начало
Актуално
Портфолио
Дейности
Учебни материали
Документи
Бюджет
Обществен съвет
Галерия
Полезни връзки
Контакти


              Училищни документи:

          
  Правилник за дейността на училището      
  Правилник за вътрешния трудов ред       
  Годишен план        
  Учебен план       
   План за контролната дейност на  
  директора 
        
Стратегия за развитее на училището и план за изпълнението и
     1

Етичен кодекс  1  
Програма за превенция за ранното напускане на училище       1  
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици       1


Програма и график на група по Математика -2 и 3 клас по проект"Подкрепа за успех"  ТУК
Програма и график на група по Математика -5 и 6 клас по проект"Подкрепа за успех"  ТУК
Програма и график на група по География и икономика-5 и 6 клас по проект"Подкрепа за успех"  ТУК

Автор и дизайн на сайта

 Грета Димитрова -Директор