ОУ "Христо Ботев"
  
с. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик
   С учение и труд към едно по - добро бъдеще!
Начало
Актуално
Портфолио
Дейности
Учебни материали
Документи
Бюджет
Обществен съвет
Галерия
Полезни връзки
Контакти

   Национално външно оценяване

                    през учебната 2015/2016 г.

Инструктаж за ученици явяващи се на национално външно оценяване след 7 клас по Български език и литература  и  Математика.

Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV клас през учебната 2015/2016 година

Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в VII клас през учебната 2015/2016 година

Заповед № РД 09-1222/28.08.2015 г. за определяне на датите за провеждане на НВО в 4 и в 7 клас през учебната 2015/2016 година;

Приложение №1;№2 и №3  утвърдени със Заповед №РД09-357/25.03.2015 г. на МОН

Заповед №РД 09-1223/28.08.2015 г. на МОН за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в държавните и общинските  училища след завършен 7-ми клас и след завършено основно образование.

УЧЕБНО-ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2012/2013Г.

Тестове за подготовка:

       

Учебни предмети        ІV клас VІІ клас
БЕЛ Диктовка 2011 г., 2012 г. , 2013г., 2014г., 2015 г.
Тест 2011 г., 2012 г. ,2013г.
2014г. , 2015г.
Тест 2011 г., 2012 г. 2013г., 2014г., 2015 г.
Втори модул 2011 г., 2012 г., 2013г., 2014г. , 2015 г.
Математика Тест 2011 г., 2012 г. 2013г.,
2014г., 2015 г.
Тест 2010 г., 2011 г., 2012 г. 2013г.,
2014г., 2015 г.
Втори модул 2010 г., 2011г., 2012г., 2013г., 2014г. , 2015 г.
Човекът и природата Тест 2010 г.,2011 г., 2012 г.,
2013г., 2014г. , 2015 г.
 
Човекът и обществото Тест 2010 г.,2011 г., 2012 г.,
2013г., 2014г. , 2015 г.
 
Руски език Тест 2011 г., 2012 г. 2013г., 2014г., 2015 г.
Текст към тест  2011 г.2012 г. 2013г., 2014г. , 2015 г.
КОО „Обществени науки, ГО и религия”   Тест 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013г., 2014г. , 2015 г.
КОО „Природни науки и екология”   Тест 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013г., 2014г. , 2015 г.

                             
Автор и дизайн на сайта

 Грета Димитрова -Директор